Retourbeleid

Lindareinhardt.nl hoopt van harte dat je door de informatie op de website of door de adviezen die lindareinhardt.nl geeft, je je snel beter zult voelen.

100% tevredenheidsgarantie

Ondanks de uiterste zorg om alles zo perfect mogelijk te produceren of diensten te leveren, kan het zijn dat je niet tevreden bent. Lindareinhardt.nl kan je helaas ook niet de garantie geven dat je door middel van door ons verstrekte informatie of adviezen, daadwerkelijk zwanger wordt.

Maar als lindareinhardt.nl haar beloftes niet is nagekomen ten aanzien van de kwaliteit van te leveren producten of diensten, dan kun je lindareinhardt.nl hiervan op de hoogte brengen door een mail te sturen met een korte uitleg van jouw klacht naar de klantenservice. Lindareinhardt.nl zoekt dan samen naar een passende oplossing.

Herroepingsrecht

Lindareinhardt.nl is wettelijk verplicht je op het volgende te attenderen.

Het herroepingsrecht houdt in dat je als consument het recht hebt om de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen te herroepen (oftewel de aankoop te annuleren).

De herroepingsperiode begint vanaf de dag dat de bestelling is bezorgd. De koop herroepen doe je door middel van het Modelformulier voor Herroeping (zie bijlage) te sturen naar de klantenservice.

Uitzonderingen herroepingsrecht

De wet geeft ook uitzonderingen op het herroepingsrecht.

Specifiek wordt het herroepingsrecht[1] uitgesloten voor onder andere:

 • een consumentenkoop die persoonsgebonden is en/of speciaal voor de consument is vervaardigd;
 • de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • waarvan de levering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van jou is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd (zoals een checklist, E-book, online training etcetera), voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jou als consument en jij hebt verklaard daarmee afstand te doen van het recht op ontbinding.In het online aankoopproces zullen we je duidelijk attenderen op uitsluiting van het herroepingsrecht. Na betaling is jouw bestelling dan ook definitief.
[1] zoals bedoeld in artikel 6:230p, sub f, onder 1, en sub d, onder 1 en sub g, van het Burgerlijk Wetboek.

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Lindareinhardt.nl
Willem Dreeslaan 170
2729 NJ Zoetermeer
Mail: klantenservice via info@lindareinhardt.nl

Ik deel hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de koop van de volgende (online) producten / diensten herroep:

 • De bestelling is gedaan op datum
 • Ontvangen op datum
 • Jouw naam en achternaam
 • Adres
 • Postcode en Plaats
 • Datum ondertekening
 • Jouw handtekening
[1] zoals bedoeld in artikel 6:230p, sub f, onder 1, en sub d, onder 1 en sub g, van het Burgerlijk Wetboek.