Proclaimer & copyright

Lindareinhardt.nl werkt met een proclaimer in plaats van een disclaimer, want Lindareinhardt.nl neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van de website en webshop en probeert niet de aansprakelijkheid per definitie op jou af te wentelen.

Voor alle duidelijkheid wordt ten aanzien van de website en webshop Lindareinhardt.nl nog wel gewezen op het volgende:

De missie van Lindareinhardt.nl is om jou te informeren over de randvoorwaarden om zwanger te worden. Lindareinhardt.nl gelooft dat door het creëren van optimale omstandigheden, de kans op een gezonde zwangerschap het grootst wordt. Lindareinhardt.nl kan echter nooit garanties geven dat je door de geboden informatie zwanger wordt.

Lindareinhardt.nl is een platform dat informeert en bewustwording creëert. Als bezoeker van Lindareinhardt.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op onze website en voor het gebruik van die informatie. Bij medische klachten is het altijd raadzaam om een arts of therapeut te raadplegen.

Intellectuele eigendommen (copyright)

Lindareinhardt.nl vindt het belangrijk dat het platform en de aanvullende en ondersteunende producten en diensten je kunnen helpen. Realiseer je dat deze producten en diensten met veel zorg en aandacht zijn ontwikkeld en samengesteld.

Daarom heb je altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van Lindareinhardt.nl nodig om informatie/beelden en/of tekst van de website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren te wijzigen, op te slaan, te bewerken, openbaar te maken en/of anderszins te verveelvoudigen, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Dit geldt eveneens voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Lindareinhardt.nl voor commerciële doeleinden. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende onze producten, diensten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, liggen bij Lindareinhardt.nl

Lindareinhardt.nl verzoekt daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Lindareinhardt.nl, vooraf contact op te nemen via onderstaande contactmogelijkheden. Per geval zal worden beoordeeld of toestemming wordt verleend.

In het geval dat geen toestemming is verleend, maar er desondanks toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Lindareinhardt.nl, zul je begrijpen dat Lindareinhardt.nl zich op zijn rechten kan beroepen en zo nodig in rechte betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op je worden verhaald. Lindareinhardt.nl gaat er echter vanuit dat in goed overleg het niet zover hoeft te komen.

Informatie en prijzen

De op de website en in de webshop getoonde informatie wordt door Lindareinhardt.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Maar desalniettemin is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Dit kan onder meer te maken hebben met (kennelijke) verschrijvingen, vergissingen of bijvoorbeeld door een technisch mankement of andere technische oorzaak. Aan (kennelijke) foutieve, onvolledige informatie, verschrijvingen et cetera kunnen geen rechten worden ontleend.
Lindareinhardt.nl doet uiteraard haar uiterste best om dit te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen.

Lindareinhardt.nl spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling.

Verder moet je weten dat de informatie in de webshop regelmatig wordt aangevuld, geactualiseerd en/of aangepast, als dit noodzakelijk is. Lindareinhardt.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Houd daarom altijd de webshop in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Lindareinhardt.nl wijst je er verder op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Voor de juistheid van deze informatie wil Lindareinhardt.nl je doorverwijzen naar de verantwoordelijke partijen zelf.

Mocht je een van bovenstaande zaken zelf constateren, dan zou Lindareinhardt.nl het heel erg op prijs stellen als je Lindareinhardt.nl hiervan in kennis stelt. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Contact

Lindareinhardt.nl biedt geen één-op-één online coaches of hulpverleners, in die zin, dat Lindareinhardt.nl niet actief telefonisch of per mail persoonlijke vragen beantwoordt. Contact kan enkel worden opgenomen, indien er een vraag is over een bestelling in de shop. Heb je een hulpvraag over jouw persoonlijke situatie, dan kun je deelnemen aan één van de webinars of een vraag insturen op de vraag & antwoord pagina.

Lindareinhardt.nl B.V.
Willem Dreeslaan 170
2729 NJ Zoetermeer
Klantenservice via: info@lindareinhardt.nl