Privacybeleid

Lindareinhardt.nl B.V. is een besloten vennootschap. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Lindareinhardt.nl is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Willem Dreeslaan  170
Postcode: 2729 NJ
Plaats: Zoetermeer
KvK nr : 77824520
Contact: info@lindareinhardt.nl

Goed dat je dit document leest. In deze privacyverklaring informeert Lindareinhardt.nl je namelijk hoe Lindareinhardt.nl jouw persoonsgegevens kan verwerken/gebruiken. Daarmee geeft Lindareinhardt.nl aan dat Lindareinhardt.nl voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

Lindareinhardt.nl respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website en webshop, https://www.Lindareinhardt.nl.

Lindareinhardt.nl zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie, die Lindareinhardt.nl van jou ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt echter wel voor dat Lindareinhardt.nl gegevens deelt met anderen, omdat zij Lindareinhardt.nl ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een accountant, nieuwsbriefaanbieder, marketeer of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Lindareinhardt.nl. Wees je er dus van bewust dat Lindareinhardt.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website van Lindareinhardt.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacy-waakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Lindareinhardt.nl jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl

Persoonsgegevens die Lindareinhardt.nl kan verzamelen

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Lindareinhardt.nl van jou kan verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adres- of postbusgegevens;
 • Jouw geslacht;
 • Jouw leeftijd;
 • Jouw medische gegevens;
 • Jouw telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • Jouw e-mailadres;
 • Inloggegevens account;
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Jouw IP-adres;
 • Jouw locatiegegevens;
 • Jouw social media accountnaam;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bovenstaande gegevens heb je ons zelf gegeven, zijn af te leiden uit openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of zijn uit andere openbare bronnen te herleiden (zoals social media-accounts).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lindareinhardt.nl verwerkt geen bijzondere maar soms wel gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, maar alleen als deze zelf actief verstrekt.

Kinderen

Ten aanzien van onze website: Lindareinhardt.nl.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: klantenservice
Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moeten wij doelen hebben bepaald. Dat hebben we dan ook gedaan.

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een van onze producten of diensten koopt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan Lindareinhardt.nl.nl verstrekt.

 Bovendien moeten de doelen van de gegevensverwerking gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel voor het verwerken van persoonsgegevens, moet Lindareinhardt.nl een grondslag hebben. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
(en je kunt je weer gemakkelijk uitschrijven)
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten/producten of eventuele wijzigingen van diensten/producten. Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account te maken. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om diensten/producten te leveren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Om jouw bezoek aan de website te kunnen analyseren Dit is vooralsnog anoniem. Anonieme gegevens vallen niet onder de werking van de AVG
8. Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden (in een webinar of op de vraag & antwoord-pagina) Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
9. Om ons aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
10.Lindareinhardt.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
11. Om je een gericht advies te kunnen geven Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
12. Om jouw review op onze website te kunnen tonen Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
13. Om jouw interview te kunnen plaatsen (bijvoorbeeld in een blog, video of podcast) Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
14. Voor het toezenden van informatie zoals een checklist Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dit heet profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lindareinhardt.nl) tussen zit.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Lindareinhardt.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.